Bord Scannán na hÉireann/the Irish Film Board (BSÉ/IFB) has released details of the upcoming deadlines for its development, production and distribution funding schemes:

Development

  • Friday 29th May 2015
  • Friday 31st July 2015

Please note that there will be no deadline for development funding applications in June 2015.

Production

  • Friday 24th July 2015

Please note that BSÉ/IFB will not be accepting applications for its Creative Co-Production Funding scheme on this deadline or until further notice.

Distribution

  • Friday 29th May 2015
  • Friday 24th July 2015

Applications will be processed within 6-8 weeks of the deadline.

Applicants are advised to consult the relevant page of the BSÉ/IFB funding programmes section of the website prior to making an application. Please note that the online applications system will close at 1pm on the day of each deadline. Applicants are advised to give themselves ample time to prepare, upload and submit applications as incomplete submissions will not be accepted once the system has closed.

———————————-

Ba mhian le Bord Scannán na hÉireann (BSÉ) iarrthóirí a chur ar an eolas maidir le spriocdhátaí atá le teacht dá gcláir mhaoiniúcháin fhorbartha, léiriúcháin agus dháilte, mar seo a leanas:

 

Forbairt

  • An Aoine 29ú Bealtaine 2015
  • An Aoine 31ú Iúil 2015

Tabhair faoi deara nach mbeidh aon spriocdháta ann d’iarratais ar mhaoiniú forbartha i Mí an Mheithimh 2015.

Léiriúchán

  • An Aoine 24ú Iúil 2015

Tabhair faoi deara le do thoil nach nglacfaidh BSÉ le hiarratais ar an scéim um Mhaoiniú Comhléiriú Cruthaitheach don spriocdháta seo, nó go dtí go dtugfar réamhfhógra.

Dáileadh

  • An Aoine 29ú Bealtaine 2015
  • An Aoine 24ú Iúil 2015

Déanfar próiseáil ar iarratais taobh istigh de 6-8 seachtain ón spriocdháta.

Moltar d’iarrthóirí an leathanach cuí den mhír Cláir Mhaoiniúcháin a léamh ar shuíomh gréasáin BSÉ sula dhéantar iarratas. Tabhair faoi deara le do thoil go ndúnfar an córas iarratais ar líne ar 1i.n. lá an spriocdháta. Moltar go dtabharfaidh iarrthóirí go leor ama dóibh féin chun iarratais a ullmhú, a uaslódáil agus a sheoladh chugainn, mar ní ghlacfar le hiarratais neamhiomlána nuair a dhúnann an córas ar líne.

Leave a Reply