Dátaí an Fheile: 26ú- 28ú Mean Fomhair

Iarraistaisí á dtógáil anois don Féile scannanaíochta Fhine Gall a bheidh ar siúl i Movies @ Swords ó 26ú-28ú Meán Fómhair san Ionad Pavilion, Sord, B.Á.C. Glacfar leis na hiarrataisí go dtí an 30ú de Meitheamh 2014.

Anois ar a tríú bliain á reachtáil, tá an Fhéile ag dul ó neart go neart, ag nascadh guthanna eagsúla na scannánaíochta le saineolaithe tionscail agus lucht déanta scannáin neamhspleách, cruthaitheach ar fud an domhain. Cuirtear fáilte róimh scannánanoirí reamhbhunaithe nó scannánoírí atá fós ag teacht chun chinn, a chuid gearrscannan, clár faisnéise, beochan agus gnéscannán a chuir isteach. Bronnfar ocht duais suntasach agus cuirfear in iúl iad ar an oíche deireanach den fhéile. Roghnófar na cinn is fearr sna catagóir ghradaim seo: gearr scannán, gnéscannán, Scannán Gaeilge, Clár Faisnéise, Scannán mac Léinn, Beochan, núíosaigh is fearr agus scannán idirnáisiunta is fearr. Is e spriocdháta le haghaigh na harrataisí ná an 30ú de Meitheamh. Le haghaidh tuilleadh eolais féach ar www.fingalfilmfest.com. Ag trácht ar phróseas na n-iarratas, dúirt Stiúrthóir an Féile Liz Kenny  [quote]Tá an méadú i gcáilíocht agus cainníocht na n-iarrataisí bliain i ndiaidh bliana go hiontach. Tá sceitimí orainn faoi féile na bliana seo agus an deis cur le chumas an phobail idirnáisiúnta scannáníochta agus an pobal i gcoitinne chun taithí a fháil ar chumhacht na scannáinaochta sa féile speisialta seo[/quote].

Tá athas orainn a fhogairt go bhfuil urraíocht nua againn do roinnt duaiseanna. Tá TG4 agus Film equipment Hire Ireland chun urraíocht a thabhairt don ghearrscannán Gaeilge is fearr. Gheobhaigh an buaiteoir trealamh de luach €3000 ar cíos le haghaigh trí lá scannánaíochta. Craolófar an scannán a dheanfar ar TG4. Tá Cannon agus an BAI chun urraíocht a thabhairt don gearr scannáin mac leinn is fearr. Tá athas orainn a fhogairt go bhfuil urraíocht nua againn do roinnt duaiseanna. Tá TG4 agus Film equipment Hire Ireland chun urraíocht a thabhairt don ghearrscannán Gaeilge is fearr. Gheobhaigh an buaiteoir trealamh de luach €3000 ar cíos le haghaigh trí lá scannánaíochta. Craolófar an scannán a dheanfar ar TG4. Tá Cannon agus an BAI chun urraíocht a thabhairt don gearr scannáin mac leinn is fearr.

Tá athas orainn a fhogairt chomh maith go mbeidh Boulder Media (The Amazing World of Gumball, Randy Cunningham 9th Grade Ninja), comhlacht bheochain atá bunaithe i mB.Á.C, ag chur ceardlanna bheocháin ar siúl faoí stiúir ag Robert Cullen, stiúithóir cruthaitheach a bhí ainmnithe i gcomhair Emmy.

Beidh sonraí ceardlanna eile, le na scannánóirí is suntusaí in Éirinn, ar fáil go luath, ag tabhairt deis do scannánóirí atá fós ag teacht chun chinn a gcuid scileanna a fhorbairt agus casadh ar dhaoine eile sa tionscal.

Beidh an fhéile ar siúl in áiteanna áirithe i rith na bliana seo, ag taispeaint ár rogha scannán agus buateoirí an fhéile, mar chuid den tionscnamh nua Fingal Films on the move a thosóidh le “LIFT” san ionad Axis, i mBaile Munna i mí Aibreaín na bliana seo. Is déis iontach é seo bhuaicphointí na bliana seo chaite a fheiceáil. (Téigh chuig ár suíomh gréasáin le haghaidh sceideal an taispeántais)

Bunaíodh Féile Scannán Fhine Gall i 2012 chun árdán a chur ar fáil do scannanoíri núíosach áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tugann an féile spreagadh agus tacaíochta do oibreacha nua sa tionscal scannáníochta. I measc na saineolaithe tionscal a ghlac páirt sa bhFéile roimhe seo, tá bheochantóirí Brown Bag Films, scríobhneoir agus stiúirtheoir a bhfuil Bafta buaite aici, Aisling Walsh, iar- uactaráin cumann Cineamatagrafóirí na hÉireann, Ciaran Tanham agus an léiritheoir aitheanta Arthur Lappin.

Ba mahith linn ár mbuíochas a ghabháil le Fingal Leader Partnership a bhéas mar phríomh tacadóir nua dúinn, chomh maith lenár urraitheoirí eile- TG4, BAI, Cannon agus Film Equipment Hire.

Leave a Reply