Bord Scannán na hÉireann/the Irish Film Board (BSÉ/IFB) has announced details of the upcoming deadlines for its development, production and distribution funding schemes. They are as follows:

Development

  • Friday 28th August 2015
  • Wednesday 30th September 2015

Production

  • Friday 25th September 2015

Distribution

  • Friday 28th August 2015
  • Wednesday 30th September 2015

Applications will be processed within 6-8 weeks of the deadline.

Applicants are advised to consult the relevant page of the BSÉ/IFB funding programmes section of the website prior to making an application. Please note that the online applications system will close at 1pm on the day of each deadline. Applicants are advised to give themselves ample time to prepare, upload and submit applications as incomplete submissions will not be accepted once the system has closed.


Ba mhian le Bord Scannán na hÉireann (BSÉ) iarrthóirí a chur ar an eolas maidir le spriocdhátaí atá le teacht dá gcláir mhaoiniúcháin fhorbartha, léiriúcháin agus dháilte, mar seo a leanas:

Forbairt

  • An Aoine 28ú Lúnasa 2015
  • An Aoine 30ú Meán Fómhair 2015

Léiriúchán

  • An Aoine 25ú Meán Fómhair 2015

Dáileadh

  • An Aoine 28ú Lúnasa 2015
  • An Aoine 30ú Meán Fómhair 2015

Déanfar próiseáil ar iarratais taobh istigh de 6-8 seachtain ón spriocdháta.

Moltar d’iarrthóirí an leathanach cuí den mhír Cláir Mhaoiniúcháin a léamh ar shuíomh gréasáin BSÉ sula dhéantar iarratas. Tabhair faoi deara le do thoil go ndúnfar an córas iarratais ar líne ar 1i.n. lá an spriocdháta. Moltar go dtabharfaidh iarrthóirí go leor ama dóibh féin chun iarratais a ullmhú, a uaslódáil agus a sheoladh chugainn, mar ní ghlacfar le hiarratais neamhiomlána nuair a dhúnann an córas ar líne.

Leave a Reply